Kirkens historie

Kapernaumskirken er indviet den 15 september 1895. Kirken er tegnet af arkitekt Otto Valdemar Koch og opført med midler fra "Udvalget til Kirkesagens Fremme" - det som nu hedder Kirkefondet.  Prisen for opførelsen var 36.650 kroner og 99 ører. Da kirken blev bygget på Utterslev Mark, lå den åben og synlig til alle sider, men med tiden er den blevet klemt inde mellem etageejendomme og ligger nu på Frederikssundsvej, som en del af storbyen.

Mange bliver overraskede, når de kommer ind i kirken. Kirkerummets fine farver,  dekorationer med fugle og blomster, bænkene med flotte udskæringer og majoloca-alteret gør rummet til et af de smukkeste kirkerum i København. 

Vi bliver tit spurgt, hvad er det der Kapernaum for noget. Hvordan udtaler man det og hvor stammer det fra? Før Kapernaumskirken fik sit navn blev den omtalt som "Kirken på Utterslev Mark". For det meste får kirker navn efter det sogn, de er bygget i, men da kirken ikke var sognekirke fra starten af, men en del af Stefankirkens sogn, måtte man finde et navn fra Bibelen. 
Kapernaum - nu Kefar Nahnum - er en landsby på nordsiden af Genesareth sø i Galilæa. Ifølge Det Nye Testamente var Kapernaum et centralt sted for Jesus og hans disciple og nogle kilder mener, at Jesus var bosat i Kapernaum. Vi ved dog ikke om Jesus var decideret bosat der, men han var meget i området omkring Kapernaum, hvor en stor del af hans prædikenvirksomhed også udsprang fra.

Kirken er for det meste åben i dagtimerne, og du er velkommen til at gå ind og se kirken indefra, tænde et lys i vores lystræ eller bare sidde og nyde det smukke rum.