Lån af lokale

Retningslinjer for lokaleudlån i Kapernaumskirken.

Senest en uge før afholdelse af arrangement skal man kontakte kirketjeneren på 93930674 eller kapernaums.sogn@km.dk

I forbindelse med kirkelige handlinger, dåb, vielse, bisættelse/begravelse kan man låne kirkens menighegslokale.

Og dertil gælder følgende retningslinjer.

1. Ved lån af lokalet har man adgang efter følgende regler:

          Lørdagsudlejning: Kl. 17 om fredagen

          Søndagsudlejning: Kl. 7 på selve dagen, hvis der er booket om lørdagen og ellers kl. 17 om

          lørdagen.

2. Kirkens egne arrangementer går altid forud for lokaleudlånet, bruger kirken selv lokalerne en aften inden lokaleudlån, vil man først kunne komme ind efter arrangementets afvikling og rengøring af lokalerne.

          Dette aftales helt præcist med kirketjeneren.

3. Der skal betales et depositum på kr. 1000 ved lån af lokalet.

          De kan indsættes på konto: Reg: 5470 Kontonr.: 54701791773

          Eller via mobilepay: 880960 (gerne MP det er nemmest at tjekke)

          Vigtigt: Info ved overførsel/mobilepay: Dato for dåb + barnets fornavn og efternavn

          Skal være på vores konto 14. dage før dåb, og depositum/restdepositum bliver returneret indenfor 30 dage efter udlån.

4. Nøgle til menighedslokalet udleveres af kirketjeneren senest dagen før udlån og der kvitteres for udleveringen.

           Nøglen afleveres tilbage førstkommende hverdag efter udlån, hvor kirkekontoret har åbent.

5. Lokalet skal afleveres i samme stand som det blev fundet, så den, der låner det, skal instrueres i oprydning og rengøring. Samt have en rundvisning i køkkenet.

           Dette aftales med kirketjeneren og der udleveres rengørinsgplan.

6. Der kan ikke laves mad i køkkenet, men der er adgang til kaffebrygning og opbevaring af mad og drikke i køleskabet.

7. Kirkens gårdhave kan efter aftale bruges i sommerhalvåret. Dette bevirker, at flere døre må stå åbne under den kirkelige handling, der går forud for lokaleudlånet. At der derfor er adgang til menighedssalen og deraf følgende værdier, er på låners ansvar.

8. Det påhviler låner at meddele kirken, hvis noget er blevet ødelagt smadret, og overstiger det beløbsmæssigt depositum, skal låner erstatte det.

9. Man skal være ude fra lokalerne og der skal være rengjort (se rengøringsinstruks som udleveres af kirketjener) kl. 22 på dagen for udlån.

10. Kirkens personale skal kunne varetage deres arbejde. Derfor skal der om morgenen op til den kirkelige handling være mindst muligt ophold i køkkenet og menighedslokalet.

           Der henstilles til, at gæster og den, der låner lokalet, primært opholder sig i kirken indtil efter den kirkelige handling.

11. HUSK!

    • At medbringe fryseposer og bøtter til overskudsmad.
    • At oplyse jeres kontonummer på en mail, så vi kan overføre depositum.
    • At der er service mm. til rådighed.
    • At viskestykker og karklude ligeledes er tilgængelige.
    • At I selv er ansvarlige for at tage glas, flasker med mere med sig og aflevere det i en glascontainer.