Ind- og udmeldelse

IND- og UDMELDELSE

INDMELDELSE            

Hvis du ønsker at melde dig ind i folkekirken, skal du kontakte præsten i dit sogn. Hos os er det Stine Ravnborg Bro Nissen, tlf. 9393 0673, mail srd@km.dk.

Normalt bliver man optaget i folkekirken ved dåb. Hvis du ikke er blevet døbt som barn, kan du blive det som voksen – ved en såkaldt voksendåb. Se under ”Dåb”.

Når du har truffet aftale med præsten, bedes du meddele kirkekontoret dine personoplysninger, så vi kan registrere indmeldelsen og evt. dåben.
Du kan skrive sikkert til os via den krypterede forbindelse, sikkerformular@km.dk, eller du kan sende en almindelig e-mail, hvor du udelader dit CPR-nummer, som du så indtelefonerer til os.

UDMELDELSE

For at blive meldt ud af folkekirken behøver du blot at sende en e-mail til kirkekontoret. Den skal indeholde følgende oplysninger: fuldt navn, fødselsdato, fødselsregistreringssted, sted og dato for din dåb. Du kan evt. vedhæfte en kopi af din Fødsels- og dåbsattest.

Du kan skrive sikkert til os via den krypterede forbindelse, sikkerformular@km.dk, eller du kan sende en almindelig e-mail, hvor du udelader dit CPR-nummer, som du så indtele-fonerer til os.