Navngivning

 

NAVNGIVNING

Ifølge navneloven skal et barn navngives senest seks måneder efter fødslen.

Ansøgning om navngivning indgives på www.borger.dk.
Hvis der er fælles forældremyndighed, skal begge forældre signere med NemID.

Har den ene eller begge ikke NemID kan I hente blanketten ”Navngivning” på www.personregistrering.dk, udfylde den og aflevere den på kirkekontoret.

Navngivning kan også ske ved dåb, se ”Dåb” her på siden.