Navneændring

NAVNEÆNDRING

Ansøgning om navneændring indgives på www.borger.dk.
Du skal signere med NemID.

Navneændring er pålagt et ekspeditionsgebyr, der reguleres en gang om året. I 2021 er det 513,- kr. Det betales med Dankort i forbindelse med udfyldelsen af ansøgningen.
Hvis du ikke har et Dankort, kan du betale med et indbetalingskort i en bank eller på et posthus eller evt. via Netbank.
Undtaget for gebyret er navneændringer ved vielse, der fører til navnesammenfald, samt navneændringer for umyndige børn, hvor navneændringen er et resultat af, at forældrene har skiftet navn.

Hvis du ikke har NemID, kan du hente blanketten ”Navneændring” på www.personregistrering.dk, udfylde den og aflevere den på kirkekontoret sammen med kvitteringen for betaling af gebyret.

Ansøgning om navneændring ved vielse indgives på en særskilt blanket på www.borger.dk.