Vielse

VIELSE

Vi holder vielser nogle lørdage, oftest kl. 11:00 eller kl. 13:00.

Hvis I ønsker at blive viet i vores fine, nyrestaurerede kirke, skal I først kontakte kirkekontoret kapernaums.sogn@km.dk,  tlf. 9393 0672 for at aftale tidspunktet, og derefter præsten  srd@km.dk,  tlf. 9393 0673 for at aftale tid til en samtale.
Ved samtalen kan I bl.a. i samråd med præsten vælge tre salmer/sange og også fremsætte særlige musikønsker m.m.

Når I har truffet en aftale med præsten, skal I give kirkekontoret følgende oplysninger: jeres fulde navne og CPR-numre, jeres telefonnumre, og desuden navn og adresse på to bryllupsvidner (men IKKE CPR-nr.).
I kan skrive sikkert til os via den krypterede forbindelse, sikkerformular@km.dk, eller I kan sende en almindelig e-mail, hvor I udelader CPR-nummeret, som I så indtelefonerer til os.

I skal desuden på www.borger.dk udfylde en ”ægteskabserklæring” til kommunen. Som svar på den modtager I en ”prøvelsesattest”, som I skal aflevere/sende til kirkekontoret. Prøvelsesattesten må højst være fire måneder gammel på bryllupsdagen.

Ansøgning om navneændring ved vielse indgives på en særskilt blanket på www.borger.dk.

Det er som oftest muligt at låne et lokale til en sammenkomst efter vielsen, se ”Lån af lokale” her på siden.

Links:
www.folkekirken.dk/livets-begivenheder

www.dendanskesalmebogonline.dk