Dåb

DÅB

 

BARNEDÅB – med og uden navngivning

Vi holder barnedåb enten ved søndagsgudstjenesten kl. 11.00 eller ved en dåbsgudstjeneste, der holdes visse lørdage.

Hvis I ønsker at få jeres barn døbt hos os, skal I først kontakte kirkekontoret kapernaums.sogn@km.dk, 9393 0672 for at aftale tidspunktet, og derefter præsten srd@km.dk eller 9393 0673 for at aftale tid til en dåbssamtale.
Ved samtalen kan I bl.a. i samråd med præsten vælge tre salmer/sange og også fremsætte særlige musikønsker m.m.

Når I har truffet en aftale med præsten, skal I give kirkekontoret følgende oplysninger: barnets fulde navn og CPR-nummer, jeres telefonnummer, og desuden navn og adresse på 2-5 faddere (men IKKE CPR-nr.).
For at blive fadder skal man være kristent døbt (men ikke nødvendigvis i folkekirken) og have nået konfirmationsalderen.

I kan skrive sikkert til os via den krypterede forbindelse, sikkerformular@km.dk, eller I kan sende en almindelig e-mail, hvor I udelader CPR-nummeret, som I så indtelefonerer til os.

Det er som oftest muligt at låne et lokale til en sammenkomst efter barnedåben, se ”Lån af lokale” her på siden.

 

Almindeligvis indbefatter barnedåb navngivning. Men et barn, der allerede er navngivet, kan sagtens blive døbt efterfølgende – og det kan en voksen også.

 

VOKSENDÅB

Hvis du ønsker at blive døbt som voksen og dermed melde dig ind i folkekirken, skal du kontakte præst Stine Ravnborg Bro Nissen, tlf. 9393 0673, mail srd@km.dk. I vil aftale et eller flere møder inden selve dåbshandlingen. Denne kan enten foregå ved en søndagsgudstjeneste eller ved en hel enkel ceremoni uden udenforstående deltagere.

Når du har truffet aftale med præsten, bedes du give kirkekontoret dine personoplysninger.
Du kan skrive sikkert til os via den krypterede forbindelse, sikkerformular@km.dk, eller du kan sende en almindelig e-mail, hvor du udelader CPR-nummeret, som du så indtelefonerer til os.
 

Links:
www.folkekirken.dk/livets-begivenheder

www.dendanskesalmebogonline.dk