Fødsel og faderskab

FØDSEL & FADERSKAB

 

Barnets fødsel anmeldes oftest af jordemoderen, der indberetter den elektronisk og forældrene skal derfor ikke som udgangspunkt selv indberette fødslen. Er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen på blanketten "Fødselsanmeldelse", der findes på www.personregistrering.dk, senest 14 dage efter fødslen.

Som ugifte forældre skal I registrere faderskabet og kan samtidig erklære, at I ønsker fælles forældremyndighed. Dette gør I ved at udfylde blanketten ”Omsorgs- og ansvarserklæring” på www.borger.dk senest 28 dage efter fødslen. I skal begge signere med NemID. Har den ene eller begge ikke NemID, kan I finde en blanket på www.personregistrering.dk, som I kan udfylde og aflevere på kirkekontoret.

Hvis I ikke når at registrere, hvem der er far til barnet, inden der er gået 28 dage, sender kirkekontoret en besked til Familieretshuset, der efterfølgende kontakter barnets mor.

Har I brug for en attest, der bevidner barnets fødsel, kan I bestille en Personattest på www.borger.dk.