Menighedsråd

Formand:
Vita Thing Japsen

Mail: thingjapsen@gmail.com
Tlf.: 2124 0264

Næstformand:
Lars Peder Andersen
Mail: 7062@sogn.dk

Kontaktperson og Sognepræst:
Stine Ravnborg Bro Nissen
Mail: srd@km.dk
Tlf.: 9393 0673

Kasserer: 
Marita Friddal Niclasen

Medlemmer af rådet:
Vita Thing Japsen
Lars Peder Andersen
Stine Ravnborg Bro Nissen
Marita Friddal Niclasen
Arne Klausen
Gert Iversen
Gerda Brix Pedersen
Zia Williams

Kirkeværge:
Søren Elith Sørensen

Sekretær:
Karina Christensen
Mail: kcd@km.dk
Tlf.:9393 0672